Rosyjska armia

Russian Army

Paczka piesza(12 figurek) CENA: 20PLN
Paczka konna(6 figurek) CENA: 20PLN
Dowództwo konne(6 figurek) CENA: 20PLN
Dowództwo piesze(6 figurek) CENA: 10PLN
Dragoni(2 konne,2 piesze) CENA: 10PLN
Działa(2) CENA: 10PLN

Pack walking (12 figures)  PRICE: 20 PLN
Pack Horse (6 figures)  PRICE: 20 PLN
Cavalry command (6 figures) PRICE: 20PLN
Foot command (6 figures) PRICE: 10PLN
Dragoons (2 mounted, 2 foot) PRICE: 10PLN
Cannons (2) PRICE: 10PLNrr1
Dowództwo konne
Command cavalry

Kod/code: rr1
rr2
Dworzanie
Dvor

Kod/code: rr2

 

rr3
Dzieci bojarskie
Deti boyarskie 

Kod/code: rr3
rr4
Rajtarzy
Rajtars

Kod/code: rr4
rr5
Żilcy
Kopijnicy

Kod/code: rr5
rr6
Tatarzy, kałmucy
Tatars, kalmyk

Kod/code: rr6
rr7
Dowództwo piesze
Foot command
Kod/code: rr7
rr8
Strzelcy
Streltsi

Kod/code: rr8
rr9
Pikinierzy
Pikeman

Kod/code: rr9
rr10
Artylerzyści
Artillerymen

Kod/code: rr10
rr11
Strzelcy grodowi
Town arquebusiers

Kod/code: rr11
rr12
Działa
Guns

Kod/code: rr12