Wojna 30 letnia

30 Years War

Paczka piesza(12 figurek) CENA: 20PLN
Paczka konna(6 figurek) CENA: 20PLN
Dowództwo konne(6 figurek) CENA: 20PLN
Dowództwo piesze(6 figurek) CENA: 10PLN
Dragoni(2 konne,2 piesze) CENA: 10PLN
Działa(2) CENA: 10PLN

Pack walking (12 figures)  PRICE: 20 PLN
Pack Horse (6 figures)  PRICE: 20 PLN
Cavalry command (6 figures) PRICE: 20PLN
Foot command (6 figures) PRICE: 10PLN
Dragoons (2 mounted, 2 foot) PRICE: 10PLN
Cannons (2) PRICE: 10PLNtyw1
Dowództwo konne
Cavalry command

kod/code: tyw1
tyw2 Kirasjerzy
Cuirassiers

kod/code: tyw2
tyw3
Arkabuzerzy
Arquebusiers

kod/code: tyw3
tyw4
Rajtarzy
Reiters

kod/code: tyw4
tyw5
Dragoni
Dragoons

kod/code: tyw5
tyw6
Dowództwo piesze
Foot command

kod/code: tyw6
tyw7
Muszketerzy
Musketeers

kod/code: tyw7
tyw8
Pikinierzy
Pikemen

kod/code: tyw8
tyw9
Artylerzyści
Artillerymen

kod/code: tyw9
tyw10
Ciężkie działo
Heavy gun

kod/code: tyw10
tyw11
Średnie działo
Medium gun

kod/code: tyw11
tyw12
Lekkie działo
Saker

kod/code: tyw12
tyw13
Falkonet
Falconet

kod/code: tyw13
tyw13
Chorwaci Croats
Chorwaci Croats

kod/code: tyw14