QR miniatures
DBA Armies

 

III/I EARLY SLAV 476AD-1218AD

A) cavalry 12 infantry 32 (100 PLN )
B) cavalry 9 infantry 45 (113 PLN )
C) cavalry 6 infantry 34 (83 PLN )


III/40 NORSE VIKING AND LEIDANG 790AD-1280AD

A) infantry 43 (77 PLN )
B) infantry 56 (101 PLN )

III/52 EAST FRANKISH 888AD-1106AD

A) cavalry 24 infantry 38 (155 PLN )


III/63 EARLY POLISH 960AD-1335AD

A) cavalry 9 infantry 38 (101 PLN )

IV/13 MEDIEVAL GERMAN 1106AD-1518AD

A) cavalry 24 infantry 45 cannon 1 Wwg 2 (203 PLN)


IV/30 TEUTONIC ORDERS 1201-1522AD

A) cavalry 29 infantry 25 (149 PLN)

IV/66 LATER POLISH 1335-1515AD

A) cavalry 34 infantry 25 Wwg 2 (197 PLN)


IV/80 HUSSITE 1419-1434AD&1464-1471AD

A) cavalry 8 infantry 42 cannon 1 Wwg 6 (200 PLN )

III/30 Magyar 650AD-1003AD

A) cavalry 26 (94 PLN)
B) cavalry 27 infantry 5 (106 PLN)

IV/79 LATER SWISS 1400AD-1522AD

B) infantry 44 (79)